Głównym składnikiem gazu ziemnego jest – co warto wiedzieć o składnikach gazu ziemnego

Gaz ziemny to powszechnie stosowane paliwo, które stanowi nie tylko źródło energii dla przemysłu, ale również dla gospodarstw domowych. Jednakże przed użyciem gazu ziemnego warto poznać jego skład, aby móc korzystać z niego w najlepszy możliwy sposób.

Skład gazu ziemnego

Głównym składnikiem gazu ziemnego jest metan, czyli węglowodór o wzorze sumarycznym CH4. Warto jednak pamiętać, że skład gazu ziemnego może różnić się w zależności od miejsca jego występowania. Oprócz metanu, w składzie gazu ziemnego znajdują się również inne węglowodory, jak etan, propan, butan oraz izobutan.

Wpływ składu gazu ziemnego na jego wykorzystanie

  1. Wykorzystanie gazu wysokometanowego

Gazy ziemne o składzie wysokometanowym (powyżej 90%) stanowią najbardziej wartościowe źródło energii. Są one szczególnie pożądane ze względu na swoje wysokie parametry energetyczne i możliwość wykorzystania ich w wielu sektorach przemysłowych. Z reguły, gazy wysokometanowe są stosowane do produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej.

  1. Wykorzystanie gazu niskometanowego

Gazy o składzie niskometanowym (poniżej 80%) charakteryzują się mniejszą wartością energetyczną. Oznacza to, że ich wykorzystanie jest mniej opłacalne. Takie gazy ziemne są wykorzystywane w mniejszej skali, a stosowanie ich do produkcji ciepła czy energii elektrycznej jest mniej efektywne niż wykorzystanie gazu wysokometanowego. Wiele krajów wykorzystuje niskometanowe gazy ziemne do celów grzewczych oraz jako źródło energii dla przemysłu chemicznego.

  1. Wykorzystanie innych składników gazu ziemnego

Poza metanem, w składzie gazu ziemnego występują także inne węglowodory, takie jak etan, propan czy butan. Ich wykorzystanie uzależnione jest od potrzeb danego sektora przemysłu. Etan, jak również propan i butan, znajdują zastosowanie w przemyśle petrochemicznym, gdzie są wykorzystywane do produkcji tworzyw sztucznych, farb, lakierów, ale również jako źródło energii dla gospodarstw domowych.

Podsumowanie

Gaz ziemny to cenne źródło energii, jednak jego skład może różnić się w zależności od miejsca jego występowania. Najważniejszym składnikiem gazu ziemnego jest metan, który jest wykorzystywany do produkcji energii cieplnej oraz elektrycznej. Warto pamiętać, że gazy ziemne o składzie wysokometanowym są bardziej opłacalne niż te o składzie niskometanowym. Oprócz metanu, w składzie gazu ziemnego występują również inne węglowodory, takie jak etan, propan i butan, których wykorzystanie uzależnione jest od potrzeb danego sektora przemysłu.

Share: